Święto ustanowione przez Sejm RP w 2017 roku w hołdzie mieszkańcom polskich wsi, za ich heroiczne poświęcenie w czasie II wojny światowej. Ma ono przypominać o patriotyzmie ludzi wsi, którzy pomagali oddziałom partyzanckim, walczyli w nich, zaopatrywali w żywność walczące oddziały i mieszkańców miast, a także wspomagali żołnierzy niezłomnych.

Data tego święta nawiązuje do dnia 12 lipca 1943 r., kiedy to niemieccy okupanci rozpoczęli pacyfikację wsi Michniów. Mieszkańcy tej miejscowości za pomoc niesioną partyzantom zostali w ciągu dwóch dni w okrutny sposób wymordowani, a miejscowość została spalona. Datę tych wydarzeń uznano za symboliczny dzień pamięci mieszkańców polskich wsi.

Obchody święta państwowego – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w gminie Sędziszów odbyły się w dniu 12 lipca br. Na cmentarzu Ofiar Egzekucji z 1944 r. w Swaryszowie, który jest największym miejscem upamiętniającym hitlerowskie zbrodnie na terenie powiatu jędrzejowskiego. Zebrani odśpiewali Hymn Państwowy. Burmistrz Sędziszowa Pan Wacław Szarek wygłosił okolicznościowe przemówienie. Wspólnej modlitwie w intencji wszystkich poległych w czasie II wojny światowej mieszkańców polskich wsi przewodniczył ksiądz Dziekan Edmund Nocoń. Następnie delegacje złożyły u stóp pomnika wieńce oraz zapalono znicze.

Program artystyczny zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Tarnawie – Lena Zajchowska, Ala Marzycka, Małgosia Gaworek i Kacper Kowalik. Uczniów przygotowały Panie Justyna Jawor – Walczak, Irena Patyna.

Zdjęcia >>> TUTAJ <<<