Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) prowadzi kampanię informacyjną dotyczącą pracy sezonowej na terenie UE/EFTA.
Podczas trwania kampanii możesz uzyskać informację o:

► zasadach bezpiecznego wyjazdu do pracy za granicę,
► przepisach prawa pracy w poszczególnych państwach UE oraz EFTA,
► sprawdzonych źródłach poszukiwania pracy,
► miejscach gdzie możesz uzyskać wsparcie.

Zachęcamy do kontaktu z Wojewódzką Komendą OHP w Kielcach 41 200 17 58 lub lokalnymi jednostkami OHP.