Promesa na 380 tys. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziszowie. 8 czerwca br. na placu przed Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, odbyło się uroczyste przekazanie promes na dofinansowanie do zakupów samochodów strażackich. Promesy o łącznej wysokości ponad 5,3 mln zostały przekazane do 20 jednostek z województwa świętokrzyskiego. Ochotnicza Straż Pożarna Sędziszów, otrzymała dofinansowanie na kwotę 380 tys.

Promesa na 380 tys. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziszowie. 8 czerwca br. na placu przed Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, odbyło się uroczyste przekazanie promes na dofinansowanie do zakupów samochodów strażackich. Promesy o łącznej wysokości ponad 5,3 mln zostały przekazane do 20 jednostek z województwa świętokrzyskiego. Ochotnicza Straż Pożarna Sędziszów, otrzymała dofinansowanie na kwotę 380 tys.

Prezes jednostki Dh. Marian Kulasek przyznaje, że do spełnienia marzeń jeszcze trochę brakuję, ale dzięki połączeniu dofinansowań z różnych źródeł zakup samochodu jest coraz bliższy.

OSP Sędziszów jest jedną z najprężniej działających straży w naszej gminie, od 2016 jednostka należy do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czyli realizuje wszystkie, te same działania co Państwowa Straż Pożarna. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, od kilku lat był priorytetowym zadaniem dla jednostki i Gminy Sędziszów. Dziesiątki pism i wniosków o dofinansowanie, nareszcie przyniosły wymarzony skutek. Zakup nowego średniego samochodu to koszt ponad 800 tys. I będzie możliwy poprzez montaż finansowy z wielu źródeł.

„Kwota z planowanych dotacji i wkład własny gminy jest znacząca, jednak aby w całości pokryć koszt zakupu samochodu, nadal zwracamy się do różnych źródeł o pomoc w dofinansowaniu dla naszej jednostki. Strażacy z OSP Sędziszów, każdego dnia są gotowi do niesienia pomocy, ilekroć zajdzie taka potrzeba i bardzo za wszystko dziękujemy. Nowy samochód usprawni działania i zapewni szybsze dotarcie na miejsce wypadku lub zdarzenia, co będzie z korzyścią dla wszystkich mieszkańców naszej gminy” – tłumaczy burmistrz Wacław Szarek.

Mamy nadzieję, że już niedługo po naszych drogach będzie jeździł nowy samochód ratowniczy.