PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach informuje, że nastąpi całodobowe zamknięcie dla ruchu drogowego drogi gminnej nr 0178T (w km 0,050) Pila-Polko, ul. Przemysłowa w miejscowości Gniewięcin na odcinku przez przejazd kolejowo-drogowy kat. ,,A” w km 253,362 linii kolejowej Nr 8 Warszawa Zachodnia-Kraków Główny w nw. terminach:

1. od dnia 02.09.2021 r. od godz. od 14.00 do dnia 04.09.2021 r. do godz. 20.00

2. od dnia 16.09.2021 r. od godz. od 14.00 do dnia 18.09.2021 r. do godz. 20.00

Na czas remontu wyznaczono objazdy zgodnie z tymczasowym oznakowaniem w terenie. Powyższe związane jest z naprawą nawierzchni na ww. przejeździe kolejowo-drogowym.