Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił od dnia 01.07.2020 nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020 roku wpisujących się w program „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

Projekt ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystanie zgromadzonej wody odpadowej i roztopowej. Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji, nie więcej niż 80 % kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5 000,00 złotych na jedno przedsięwzięcie.

Beneficjentami programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości. W przypadku domów nowo budowanych wypłata dotacji może nastąpić tylko po zgłoszeniu/uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.

Więcej informacji pod linkiem:
http://www.wfos.com.pl/program-czyste-powietrze/1024-oglosze-nie-o-naborze-program-moja-woda