Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Prowadzone postępowanie administracyjne dotyczy uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie wylotów, likwidację rowów kolejowych, drogowych, melioracyjnych, wykonanie rowów kolejowych, rozbiórkę obiektów mostowych, rozbiórkę odcinkowych zabudowań koryt, wykonania odcinkowych zabudowań koryt przepustami…