Badania w ramach projektu Biowind, dotyczące społeczno-ekonomicznych czynników powodujących sprzeciw społeczeństwa wobec projektów energetyki wiatrowej.

Województwo Świętokrzyskie jako partner w projekcie „BIOWIND” – Zwiększenie akceptacji społecznej dla energii wiatrowej w regionach UE poprzez planowanie oparte na środowisku i społeczności lokalnej przeprowadza badania wśród mieszkańców regionu…