Urząd Miejski w Sędziszowie przekazuje informację o XIX Edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Konkurs organizowany jest rokrocznie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia w ich wdrażaniu.

Konkurs przebiega w III etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie i ubezpieczone w KRUS.

Zgłoszenia przyjmują Placówki Terenowe w KRUS w terminie do dnia 22 kwietnia 2022 roku (w przypadku gospodarstw rolnych z gminy Sędziszów jest to Placówka Terenowa KRUS w Jędrzejowie, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 28-300 Jędrzejów, tel. 41 386 13 02).

Zachęcamy gospodarstwa rolne z naszej gminy do udziału w konkursie!!

Szczegóły konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” dostępne są poniżej: