W odpowiedzi na liczne pytania mieszkańców naszej gminy o dostęp do szybkiego szerokopasmowego internetu informujemy, że Ministerstwo Cyfryzacji utworzyło stronę do zgłaszania takiej potrzeby.

Za mieszkańca nie może tego zrobić Urząd Miejski, ponieważ logowanie odbywa się poprzez profil zaufany mieszkańca i tylko mieszkaniec może zgłosić zapotrzebowanie na internet dla swojej posesji.

Każdy mieszkaniec może również sprawdzić, czy dany punkt adresowy jest w zasięgu internetu szerokopasmowego i zweryfikować poprawność przedstawionych w systemie danych.

Na stronie internet.gov.pl można:

  1. Sprawdzić dostępność usług
  2. Zgłosić potrzebę zapewnienia dostępu do internetu
  3. Zgłosić pustostan

Już teraz mieszkańcy sygnalizują, że np. system pokazuje punkt, że operator deklaruje zasięg, jednak po sprawdzeniu okazuje się on teoretyczny lub parametry usług nie odpowiadają tym zadeklarowanym w systemie albo nie ma tam internetu i jest tzw. białą plamą.

Jeśli w danym punkcie adresowym nie ma dostępu do sieci, możesz zgłosić zapotrzebowanie na stronie internet.gov.pl. Jest to też informacja dla wszystkich operatorów, że są osoby chętne na usługę dostawy internetu.

Jak to zrobić?

  1. Wejdź na stronę internet.gov.pl
  2. Zaloguj się przez Profil Zaufany lub przy pomocy dowodu elektronicznego z warstwą elektroniczną
  3. Zgłoś zapotrzebowanie i weryfikuj prawdziwość danych!

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Łączności, który odpowiada za prowadzenie systemu, także weryfikuje prawidłowość danych kontaktowych operatorów i sprawdza, czy parametry usług, które zostały zaraportowane, są tożsame z tymi, które widnieją na stronie internetowej danego operatora.