Szanowni Klienci. Od dnia 19 maja 2020 otwieramy dla Was niektóre nasze zewnętrzne obiekty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej:

 • Na ul. Dworcowej 20 A (Kompleks SRE):
 • Boiska z nawierzchnią z poliuretanu (do siatkówki i do koszykówki),
 • Boisko ze sztuczną trawą.
 • Na ul. Sportowej 5 (Baza TKR):
 • Korty tenisowe,
 • Boisko wielofunkcyjne,
 • Skate park,
 • Wypożyczalnia sprzętu.

Ponieważ nadal utrzymuje się stan epidemii na terenie Polski, korzystanie z tych obiektów będzie wyglądało następująco:
Boiska z nawierzchnią z poliuretanu (do siatkówki i do koszykówki) i boisko ze sztuczną trawą czynne od wtorku do niedzieli  
w godzinach: od 13.00-20.15, jednocześnie na danym boisku może przebywać łącznie max.  14 osób.

Korty tenisowe czynne od wtorku do niedzieli w godzinach 13.00-20.15, przy czym na 1 korcie tenisowym mogą przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 4 osoby.
Boisko wielofunkcyjne czynne od wtorku do niedzieli w godzinach od 13.00 do 20.15, jednocześnie na danym obiekcie może przebywać max. 14 osób.
Skate park czynne od wtorku do niedzieli w godzinach od 13.00 do 20.15, jednocześnie na 1 urządzeniu może przebywać max. 1 osoba, max. 9 osób
Wypożyczalnia sprzętu czynna od wtorku do niedzieli w godzinach od 13.00 do 20.15 z uwzględnieniem 15 min. przerwy po każdym korzystającym.

* Z uwagi na spełnienie wymagań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wprowadza się godzinową rezerwację obiektów OSiR przy zachowaniu 15 – minutowej przerwy po każdej grupie korzystającej z obiektów.

Informujemy, że wszyscy korzystający z obiektów OSiR muszą się bezwzględnie stosować do innych obowiązujących zasad:

 • Nadal istnieje obowiązek zasłaniania twarzy – dotyczy on użytkowników przybywających do obiektu i opuszczających obiekt (w trakcie zajęć sportowych nie ma obowiązku zakrywania twarzy).
 • W trakcie wchodzenia i wychodzenia z obiektu obowiązuje zachowanie dystansu społecznego – odpowiednia odległość to minimum 2 metry.
 • Pracownicy obiektów obowiązkowo prowadzą weryfikację ilości osób przebywających na obiekcie.
 • Przed wejściem i po wyjściu na obiekt należy zdezynfekować ręce. Również po wejściu do budynku w celu uiszczenia opłaty za wynajem obiektu sportowego należy obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 • Zaleca się przyjście na obiekt w stroju sportowym. Nie ma możliwości skorzystania z szatni i innych pomieszczeń sanitarnych (za wyjątkiem WC),na Bazie TKR dopuszczalne korzystanie z WC TOI-TOI i WC płatne.
 • Użytkownicy korzystają ze swojego sprzętu sportowego.
 • Wejście na obiekt odbywa się o godzinie, która była zarezerwowana. W przypadku spóźnienia się użytkownika na umówioną godzinę, nie ma możliwości przedłużenia rezerwacji.
 • Rezerwacje obiektów Bazy TKR i Kompleksu SRE dokonywane będą wyłącznie telefonicznie pod nr (41) 38-12-730.
 • Nie ma możliwości skorzystania z obiektu, jeżeli wcześniej nie został on zarezerwowany!!!
 • Po każdej grupie będzie przeprowadzona dezynfekcja urządzeń oraz toalet.
 • Opłatę należy uiścić:

w kasie OSiR przed wejściem na obiekt,
w kasie Bazy TKR przed wejściem na obiekt (paragon należy okazać pracownikowi dozorującemu dane obiekty).

 • Dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać  z naszych obiektów tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
 • Na okres obowiązujących zaostrzonych przepisów sanitarnych, w związku z wprowadzeniem obowiązku dozoru osób przebywających na obiektach, przestaje obowiązywać pkt 4 regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych na terenie Kompleksu SRE w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 20A
 • Powyższe instrukcje nie zwalniają Klientów z przestrzegania obowiązujących na obiektach OSiR regulaminów z uwzględnieniem powyższych zapisów.
 • Ceny rezerwacji poszczególnych obiektów:

BAZA TKR:

Korty tenisowe – 14,00 zł brutto/1 godz.

Boisko wielofunkcyjne – 14,00 zł brutto/1 godz.

Skate park – 2,50 zł brutto/1 os./ 1 godz.

Boisko do siatkówki plażowej – 8,00 zł/1 godz.

Kompleks SRE:
Odpłatność zgodnie z obowiązującym cennikiem.