Informuję, że w dniach: 08 ,15, 29, maj 2023, 05, 12, 19, 26 czerwiec 2023

w Urzędzie Gminy Sędziszów dyżur pełnić będzie Weronika Konieczna, pracownik ŚODR Modliszewice – PZDR Jędrzejów. Podczas dyżuru będzie możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków obszarowych, ponadto będzie można skorzystać z:

• fachowego doradztwa w zakresie: 
  – nowoczesnych i efektywnych technologii w produkcji rolniczej, 
  – zwiększania rentowności produkcji w gospodarstwach, 
  – ekologicznych metod produkcji żywności oraz ochrony środowiska, 
  – prowadzenia inwestycji w rolnictwie,  unowocześnienia gospodarstw poprzez modernizacje istniejących budynków inwentarskich lub zakup maszyn rolniczych, 

   – działalność w zakresie poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów na obszarach wiejskich, 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jędrzejowie
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
PZD Jędrzejów, ul Armii Krajowej 9, p. 318, 320, 321; tel.: (41) 386 12 73,