Gmina Sędziszów przystąpiła do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Sędziszów w perspektywie 2030+”.

Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju określiła zasady opracowania strategii rozwoju gminy, jej zakres oraz tryb konsultacji projektu. „Strategia Rozwoju Gminy Sędziszów w perspektywie 2030+” wyznaczać będzie kluczowe kierunki rozwoju dla naszej gminy. Dokument ten potrzeby jest, aby móc ubiegać się o środki unijne na realizację planowanych inwestycji, ponieważ na etapie aplikowania należy wykazać zgodność projektu ze strategią rozwoju gminy.

Zachęcamy do przesyłania wypełnionych prostych fiszek projektowych, prezentujących Państwa pomysły na rozwój naszej gminy. Pomysły te mogą mieć charakter infrastrukturalny (budowa, remont itp.) jak i społeczny (wydarzenia, spotkania itp.). Fiszki stanowić będą element strategii, pomogą nam również lepiej poznać Państwa oczekiwania względem kierunków rozwoju gminy w kolejnych latach.

Wypełnione fiszki należy przesyłać w formie elektronicznej do 20 maja 2024 roku na adres: malgorzata.muzol@sedziszow.pl

Poniżej do pobrania Fiszka projektowa do uzupełnienia:

Z poważaniem
Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek