Burmistrz Sędziszowa Wacław Szarek serdecznie zaprasza mieszkańców na uroczyste otwarcie i poświęcenie zakończonych inwestycji.

Miejsce spotkania: Sędziszów – Rynek 15 marca godz. 11.00

Inwestycje:

Przebudowa ulic Partyzantów, Bąkowskiej i Piaskowej w Sędziszowie

zrealizowana przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

wartość całego zadania ogółem: 3 393 103,51
dofinansowanie z RFRD: 2 504 000,00
środki własne Gminy Sędziszów: 889 103,51

Przebudowano ulice o łącznej długości: 3540 m, wykonane zostały poszerzenia jezdni, nawierzchnie asfaltowe, utwardzone pobocza, poprawione odwodnienie, wykonany nowy chodnik przy ulicy Partyzantów, nowe znaki drogowe

Zagospodarowanie Rynku w Sędziszowie

zrealizowane z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego

Całkowity koszt: 398 566,86
Dofinasowanie: 213 663,00 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Środki własne: 184 903,86

W ramach zadania przebudowano ciągi komunikacyjne pieszo-jezdne, wykonano wyspę oddzielającą plac od drogi powiatowej, przebudowana została infrastruktura krat zbierających wodę do kanalizacji deszczowej oraz wykonany remont obiektów małej architektury (studnia abisyńska), ustawiono nowe ławki, kosze, lampa led.

Zadanie wykonane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Osiedla Rynek

Prezes Stowarzyszenia Anna Wójcik, Czł. Zarządu Anna Walocha