Kolejny termin akcji „Zbierz przyjaciół i rodzinę, posprzątajmy naszą gminę”

Zapraszamy do włączenie się w akcję sprzątania w dniach 11 – 20 kwietnia 2024r.

Jednocześnie informujemy, iż z przyczyn organizacyjnych akcję można przeprowadzić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2024r.