z dnia 03.11.2021 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w Gminie Sędziszów na terenie obrębów ewidencyjnych: Krzelów, Przełaj Czepiecki, Mstyczów, Białowieża, Szałas, Krzcięcice, Wojciechowice.

Zawiadamiam, iż w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie, w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej pok. Nr 28, I p., bud. B w godzinach pracy urzędu oraz na stronie bip.sedziszow.pl w zakładce Ogłoszenia i Obwieszczenia Burmistrza > Obwieszczenia w dniach od 03.11.2021 roku do 03.01.2022 roku wyłożono do publicznego wglądu projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w Gminie Sędziszów na terenie obrębów ewidencyjnych: Krzelów, Przełaj Czepiecki, Mstyczów, Białowieża, Szałas, Krzcięcice, Wojciechowice.

Wyjaśnienia dotyczące zapisów w powyższych projektach można uzyskać pisząc na adres: biuro@biodata.com.pl

Szczegóły dot. obwieszczenia oraz wglądu do wyłożonych projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu znajdują się TUTAJ>>>