Nasza Gazeta Sędziszowska

Logo Naszej Gazety Sędziszowskiej

Gazeta powstała, dzięki współpracy grupy ludzi, którzy społecznie postanowili stworzyć lokalne pismo, by przybliżyć problemy i wydarzenia lokalnej społeczności. Wszystkich, którzy chcieliby pomóc w redagowaniu „Naszej Gazety Sędziszowskiej” ciągle zapraszamy do współpracy. Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje oraz sugestie na temat jej charakteru i kształtu. Mamy nadzieję, że również młodzież z naszego terenu nie pozostanie obojętna na wspomnianą propozycję wspólnego redagowania „Naszej Gazety”. Cieszymy się, że mamy stałych czytelników i z naszej strony zrobimy wszystko, aby ich liczba stale się powiększała.

Od stycznia 2014 roku Nasza Gazeta Sędziszowska jest bezpłatna.

Zespół redakcyjny: Małgorzata Muzoł, Karolina Gołąb, Krzysztof Malec, Damian Kondrak.

Adres do korespondencji: 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20, tel. 413-811-127-130 fax. wew. 209; e-mail: gazeta@sedziszow.pl

Korekta tekstu: zespół redakcyjny

Skład,  łamanie i druk: P.H.U. kartograf, 32-048 Jerzmanowice, ul. Sobieskiego 160, tel. 606 108 229, e-mail: kartograf@onet.pl

Numery archiwalne – 2023 rok

Numery archiwalne – 2022 rok

Numery archiwalne – 2021 rok

Numery archiwalne – 2020 rok

Numery archiwalne – 2019 rok

Numery archiwalne – 2018 rok

Numery archiwalne – 2017 rok

Numery archiwalne – 2016 rok

Numery archiwalne – 2015 rok

Numery archiwalne – 2014 rok

Numery archiwalne – 2013 rok

Numery archiwalne – 2012 rok

Numery archiwalne – 2011 rok

Numery archiwalne – 2010 rok

Numery archiwalne – 2009 rok

Numery archiwalne – 2008 rok

Numery archiwalne – 2007 rok

Numery archiwalne – 2006 rok

Numery archiwalne – 2005 rok

Numery archiwalne – 2004 rok