Fundacja Miśka Zdziśka zaprasza osoby z niepełnosprawnością, bezrobotne, bierne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące teren woj. świętokrzyskiego do projektu:

„SIĘGAMY PO SUKCES. AKTYWNI MIMO BARIER! – edycja 2”

Fundacja oferuje:

 – doradztwo zawodowe z opracowaniem IPD,
– indywidualne poradnictwo psychologiczne,
– specjalistyczne poradnictwo w formie warsztatów,
– szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
– pośrednictwo pracy,
– poradnictwo terapeutyczne,
– stypendium szkoleniowe, ubezpieczenie, badania lekarskie,
– możliwość odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego.

Wykaz szkoleń dla osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności

– pracownik biurowy z elementami obsługi komputera,
– pracownik biurowy z obsługą klienta,
– pracownik obsługi biura,
– pracownik obsługi sekretariatu,
– magazynier,
– sprzedawca/kasjer,
– sprzedawca, magazynier z obsługą kasy fiskalnej,
– sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
– pracownik utrzymania czystości,
– pracownik gospodarczy,
– operator wprowadzania danych,
– pomoc kuchenna,
– barman,

(w ramach szkolenia fundacja wypłaca stypendium szkoleniowe), szczegóły projektu można poznać w biurze fundacji:

Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”
ul. 11 Listopada 5, 28-300 Jędrzejów
Tel. 41 386 65 69

e-mail: biuro@blekitnypromyknadziei.pl
https://www.blekitnypromyknadziei.pl