Szanowni Mieszkańcy Gminy Sędziszów

Drodzy Goście

Flaga to jeden z trzech symboli narodowych – obok godła i hymnu.

Obchodzony 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to jedno z najmłodszych świąt państwowych , ustanowione przez Sejm RP 20 lutego 2004 roku. W tym dniu szczególnie upamiętniamy historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych

Historia Biało-Czerwonej

Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu – godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. Polskie barwy narodowe jako jedne z nielicznych w świecie mają pochodzenie heraldyczne. Specjalną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi podjął Sejm Królestwa Polskiego 7 lutego 1831 roku.

Gorąco zachęcam Państwa do wywieszenia flag, niech radośnie i dumnie łopocą 2 oraz 3 Maja w Święto Konstytucji, niech będą wyrazem naszej miłości do Ojczyzny.

Proszę równocześnie o to, abyśmy zawsze traktowali symbole narodowe z należnym im szacunkiem.

Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek

Przewodnik Biało czerwona:
https://www.gov.pl/web/mswia/miniprzewodnik-bialo-czerwona