Śmiało można powiedzieć, że rok szkolny 2019/2020 był inny od poprzednich. Wygasły gimnazja, a w systemie szkolnictwa funkcjonują ośmioletnie szkoły podstawowe. Jednak to, co na zawsze pozostanie w pamięci uczniów, nauczycieli i rodziców, to ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19. Epidemia koronawirusa skutecznie zdezorganizowała całe życie szkolne i rodzinne.

Śmiało można powiedzieć, że rok szkolny 2019/2020 był inny od poprzednich. Wygasły gimnazja, a w systemie szkolnictwa funkcjonują ośmioletnie szkoły podstawowe. Jednak to, co na zawsze pozostanie w pamięci uczniów, nauczycieli i rodziców, to ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19. Epidemia koronawirusa skutecznie zdezorganizowała całe życie szkolne i rodzinne. Z dnia na dzień uczniowie zostali zmuszeni do przestawienia się z tradycyjnego systemu nauczania na zdalne lekcje. Przesunięte zostały egzaminy ósmoklasistów oraz egzaminy maturalne. Było to duże wyzwanie dla społeczności szkolnych i przedszkolnych, a także ogromne wyzwanie dla rodziców.

26 czerwca br. zakończyły się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkołach. Ze względu na bezpieczeństwo sanitarne, nie odbyła się uroczystości wręczenia nagród najlepszym uczniom w naszej gminie, której tradycje sięgają kilkunastu lat. Pomimo trudnej rzeczywistości i specyfiki tego roku, Samorząd Gminy nagrodził uczniów szczególnie uzdolnionych. Uchwałą Rady Miejskiej w Sędziszowie przyjęto nowy regulamin przyznawania stypendiów i w tym roku stypendium Burmistrza Sędziszowa mogli również otrzymać absolwenci szkół podstawowych. Stypendia w imieniu Burmistrza Sędziszowa, w dniu zakończenia zajęć w szkołach, wręczała Naczelnik Wydziału Oświaty pani Anna Skiba, gratulując zarówno uczniom, jak też ich rodzicom. Stypendia w kwocie 600,00 zł w szkołach podstawowych i 700,00 zł w szkole ponadpodstawowej, otrzymali:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w ZSO w Sędziszowie:
– Maria Jawor
– Karol Rokicki
– Michał Popczyk,

Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Sędziszowie
– Natalia Trojak

Szkołą Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie:
– Justyna Konieczna
– Patrycja Parandyk,

Szkoła Podstawowa w Pawłowicach:
– Magdalena Patyna

Warto wspomnieć, że również i ten rok obfitował w sukcesy edukacyjne w szkołach. Wymieniając najważniejsze, to w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie finał III Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego, czy III miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedszkolaków pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Na szczególną uwagę w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie zasługuje zdobycie tytułu finalisty w Wojewódzkim konkursie przedmiotowym z historii przez dwóch uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz wyróżnienie czterech uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym Fraszka. W Szkole Podstawowej w Pawłowicach powstało szkolne koło wolontariatu, ponadto uczniowie brali udział w konkursie plastycznym pn. „Piękna Nasza Polska Cała”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawowa Nr 38 w Kielcach, zajmując – II i III miejsce w kategorii klas I- III, oraz  II miejsce w kategorii klas IV- VI.

Dużym osiągnięciem zarówno w ZSO w Sędziszowie, jak i w SP Nr 2 w Sędziszowie, było rozpoczęcie nauki zdalnej w formie telekonferencji, już od 25 marca 2020 roku. Nauczyciele wszystkich przedmiotów prowadzili zajęcia on-line, dzięki czemu zrealizowali w pełni podstawę programową i co jest szczególnie ważne, codziennie uczniowie mieli bezpośredni kontakt z nauczycielami.

Dodatkowym wsparciem dla naszych szkół była realizacja przez dwa lata szkolne, projektu finansowanego ze środków unijnych w ramach RPOWŚ, pn. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z gminy Sędziszów”. Projekt pomimo epidemii COVID-19 udało zrealizować w całości i była to dodatkowo pomoc zarówno dla uczniów, którzy potrzebują wsparcia w formie zajęć wyrównawczych, jak też dla uczniów uzdolnionych.

Również ze strony Państwa, ze środków Ministerstwa Cyfryzacji szkoły i uczniowie, otrzymali wsparcie w formie przyznania dotacji w ramach programu „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”. Otrzymaliśmy ogółem kwotę w wysokości 144.999,98 zł, za którą, po przeprowadzeniu postępowań zamówień publicznych, przy niewielkim wkładzie środków własnych, zakupiono 49 notebooków wraz z oprogramowaniem.

Gratulujemy wszystkim uczniom, nie tylko nagrodzonym i wyróżnionym, ale i tym, którzy pracowali i uczyli się na miarę swych możliwości i warunków (szczególnie w tym innym, zdalnym czasie nauki). Dziękujemy dyrektorom szkół, bo to na ich barki w bardzo dużej mierze spadło ogromne przedsięwzięcie, jakim jest organizacji zdalnego nauczania, w tak krótkim czasie. Dziękujemy nauczycielom, że byli oparciem dla swoich wychowanków i pokazywali im drogę w tej nowej, zdalnej rzeczywistości.

27 czerwca rozpoczął się oczekiwany przez wszystkich okres wakacji. Życzymy bezpiecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, a przede wszystkim zdrowia i uśmiechu na co dzień i oczywiście szczęśliwego powrotu do szkoły.