Jesteś tutaj:
Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019-07-31
Burmistrz Sędziszowa, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1454 z późn. zm.) zawiadamia, że Rada Miejska Sędziszów uchwałą nr XI/86/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 2019, poz. 2937), uchwałą nr XI/87/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 2019, poz. 2938) oraz uchwałą nr XI/88/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 2019, poz. 2939) uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Nowe stawki opłaty obowiązywać będą od dnia 01 sierpnia 2019 roku.
 
 
1. Nieruchomości zamieszkałe:
 

1) 13,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 
2) 18,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 
2. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
 
1)  32,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120L,
 
2)  64,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240L,
 
3)  290,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100L.
 
3. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
 
1)  41,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 120L,
 
2)  82,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 240L,
 
3)  373,00 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 1100L.
 
 4. Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku:

1)  ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego domku letniskowego lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku wynosi 160,00 zł/rok, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 

2) ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego domku letniskowego lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku wynosi 205,00 zł/rok, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
 
W przypadku ww. nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi w zmienionej wysokości będzie obowiązywać od dnia 01 stycznia 2020 r.
 
Zmiana stawki opłaty nie wymaga złożenia nowej deklaracji. Właściciele nieruchomości zostaną zawiadomieni o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dnia 01 sierpnia 2019 r.:
 

 1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata zostanie wyliczona jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby  osób (podanych w deklaracji) zamieszkujących daną nieruchomość,
 
  2) w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (firmy, instytucje), a  powstają odpady  komunalne, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i liczby pojemników  (podanych w deklaracji.).
 
Nadmienia się, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące od sierpnia do grudnia 2019 r. w oparciu o dotychczas obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać wpłaty różnicy wynikającej ze stawek obowiązujących od dnia 01 sierpnia 2019 r.
 
Termin i sposób płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie.
 
W przypadku, gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, w kwocie podanej w zawiadomieniu (art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

 

Czytano: 1858 razy
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.