Obrót nieruchomościami - sprzedaż, zamiana i zrzeczenie się, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawa, użyczenie.

Obrót nieruchomościami – sprzedaż, zamiana i zrzeczenie się, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawa, użyczenie.


SŁABOSZOWICE działki nr 560/2, 560/4, 597/1


Krzcięcice działka nr 443/1


Mstyczów działka nr 874/5


Węgrzynów działka nr 323, 226/1


Borszowice działka nr 146