Obrót nieruchomościami - sprzedaż, zamiana i zrzeczenie się, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawa, użyczenie.

Obrót nieruchomościami – sprzedaż, zamiana i zrzeczenie się, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawa, użyczenie.

Borszowice działka nr 313/2, 313/3


Mierzyn działka nr 147/2


Klimontów działka nr 745/2


Sędziszów obręb 01 działka nr 48/5


Sędziszów obręb 01 działka nr 1904 i nr 195/3


Klimontów działka nr 745/2


Sędziszów obręb 01 działka nr 48/5


Sędziszów obręb 01 działka nr 156/43


Sędziszów obręb 01 działka nr 168/22


Gniewięcin działka nr 1780/1


Piła działka nr 179/2


Sosnowiec działka nr 217/1


Zielonki działka nr 28


Zielonki działka nr 246


Słaboszowice działka nr 1104/2


Sędziszów obręb 01, działka nr 384/1, 506/1, 508/3


Sędziszów obręb 03, działka nr 229


Krzcięcice działka nr 439/3


Przełaj Czepiecki działka nr 583/3


Sędziszów obręb 01 działki nr 48/3, 48/4


Sędziszów obręb 01 działka nr 345/1


SŁABOSZOWICE działki nr 560/2, 560/4, 597/1


Krzcięcice działka nr 443/1


Mstyczów działka nr 874/5


Węgrzynów działka nr 323, 226/1


Borszowice działka nr 146