Zapraszam na VI Sesję Gminnej Sędziszowskiej Rady Seniorów która odbędzie się w dniu 16.03.2020 r. o godz. 10.00Spotkanie Rady w Sali nr. 49 Urzędu Miejskiego. Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Powołanie sekretarza obrad.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.    Wnioski radnych.
6.    Dyskusja.
7.    Przyjęcie uchwał.
8.    Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca GSRS
Daniela Miszczyk