Jesteś tutaj:
Droga do zatrudnienia
2017-05-23

 
Fundacja Miska Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei" z siedzibą w Jędrzejowie rozpoczęła nabór do drugiego etapu projektu pn. ,,Droga do zatrudnienia" współfinansowanego ze środków PFRON. Zapraszamy osoby, które :
 
- posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i są w wieku od 18 lat do końca aktywności zawodowej, posiadają status osoby nieaktywnej zawodowo, poszukującej pracy, bezrobotnej.
 
W ramach projektu wszystkim uczestnikom oferujemy kursy zawodowe : na pracownika ochrony, kasjer­ sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz kurs na pracownika administracyjno - biurowego oraz poradnictwo i warsztaty psychologiczne, poradnictwo prawne, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy i szkolenie informatyczne. Dla wszystkich uczestników gwarantujemy 3 - miesięczne płatne staże.

Ponadto Fundacja Miśka Zdziśka zaprasza do udziału w kolejnym projekcie pn. ,,Aktywni na rynku pracy"
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Projekt jest kierowany do osób zamieszkujących powiat jędrzejowski w wieku 15-64 lat:
 • osób bezrobotnych, którym ustalono IlI profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy,

 • osób biernych zawodowo,
 • osób z niepełnosprawnością,

 • osób z wyższym wykształceniem.
 
W ramach projektu wszystkim uczestnikom o feruj emy

BEZPŁATNE KURSY i SZKOLENIA

 1. Kurs na opiekunkę dziecięcą
 2. Kurs na księgowego I stopnia
 3. Kurs kelnerski
 4. Kurs barmański
 5. Szkolenie na pomoc kuchenną
 6. Szkolenie na palacza CO
 7. Kurs na operatora wózka widłowego podnośnikowego z obsługa butli gazowych
 8. Kurs dla początkujących na uprawnienia w zakresie spawania MIG lub MAG
 9. Kurs dla początkujących na uprawnienia w zakresie spawania TIG
 
Gwarantujemy 3 miesięczne płatne stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe w wysokości 1300,00 netto.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu przy ul. Armii Krajowej 9 w Jędrzejowie

 
Tel. 41-386-65-69
 
Zapewniamy transport specjalistyczny dla osób na wózkach inwalidzkich.