Jesteś tutaj:
Informacja - śmieci
2019-06-28

 
Burmistrz Sędziszowa zwraca się z prośbą do Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych, mieszkańców oraz przedsiębiorców o zapewnienie na nieruchomości odpowiedniej ilości pojemników na odpady komunalne (obowiązek wynikający z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).

Z dniem 30 czerwca br. upływa termin ważności umowy zawartej pomiędzy gminą Sędziszów a firmą PUK „TAMAX” na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy.

Gmina Sędziszów dwukrotnie przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ar. 11 ust. 8 Pzp pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów”. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.898.257,00 zł brutto na okres 18 miesięcy tj. od dnia 01 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 06.05.2019 r. Wpłynęły dwie oferty:
1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak, Osiedle Sady 20/2, 28-340 Sędziszów - cena oferty brutto kwota 4.164.048,00 zł,
2) Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., ul. Barska 12, 30-307 Kraków – cena oferty brutto kwota 4.401.000,00 zł.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp postępowanie o udzieleniezamówienia publicznego zostało unieważnione, gdyż ceny ofert znacznie przekroczyły możliwościfinansowe Zamawiającego.

W dniu 09.05.2019 r. zostało ogłoszone ponownie postępowanie przetargowew przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 30.05.2019 r. wpłynęły dwie oferty:
1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak, Osiedle Sady 20/2, 28-340 Sędziszów - cena oferty brutto kwota 4.653.936,00 zł (kwota oferty wyższa o 489 888,00 zł niż w pierwszym przetargu),
2)„EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna, Ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny – cena oferty brutto kwota 3.222.000,00 zł. Ryczałt miesięczny kwota 179 900,00 zł brutto (dotychczas gmina ponosiła koszt miesięczny w kwocie 78 399,00 zł brutto).

Firma „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna zaoferowała wykonanie usługi za cenę niższą od oferty Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „TAMAX” Szczepan Cieślak o kwotę 1.431.936,00 zł.

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. W dniu 19.06.2019 r. komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty i do realizacji przedmiotowej usługi wybrano firmę „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna z siedzibą w Nowinach. Planowany termin zawarcia umowy na świadczenie usługi  2.07.2019 r.
 
Proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień, zrozumienie utrudnień wynikających tylko i wyłącznie z troski o osiągnięcie jak najniższych opłat za odbiór odpadów komunalnych dla mieszkańców naszej gminy.
   
Z poważaniem
Burmistrz Sędziszowa
Wacław Szarek

 

Czytano: 1070 razy
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjnezeto
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.